close
Nikolai Fraiture [The Strokes]

Nikolai Fraiture [The Strokes]

New York-based bass player from The Strokes